Kitnaden maken de badkamer af en waterdicht.

Kitten en kitnaden worden in veel toepassingen gebruikt waar ze in contact komen met water zoals bij sanitaire toepassingen. Kitnaden (of kitvoegen) maken de afwerking van de badkamer af maar hebben een belangrijke functie tegen lekkage. Alhoewel in de praktijk de eigenschappen van de kit geen aanleiding geven tot schimmelvorming kan dit als gevolg van de omgevingscondities (vocht en warmte) desondanks toch optreden.

Wat is het probleem?
Kitten die worden gebruikt voor toepassingen in contact met water zijn zodanig ontworpen dat schimmelvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. Desondanks kan onder bepaalde condities toch schimmelvorming optreden. Dit leidt tot verkleuring van de voegvulling wat er niet esthetisch uitziet. Door ernstige schimmelvorming kan de kitvoeg “zwak” worden en daarmee haar functie tegen lekkage verliezen.
Soms wordt gedacht dat schimmelvorming op kitvoegen een bron van besmetting is. Dit is niet het geval. Een beschimmelde kitvoeg is geen hygiënisch, maar een esthetisch probleem. Men kan echter wel stellen dat de omgevingscondities die leiden tot schimmelvorming op de kitvoeg – hoge vochtigheid en warmte – ook schimmelvorming op andere producten bevorderen. Op de condities waaronder schimmelvorming kan optreden heeft de kitproducent geen invloed. Bij juiste condities en onderhoud kan schimmel op kitwerken worden voorkomen en verlengd het de levensduur van het kitwerk. Deugdelijk kitwerk maakt uw badkamer af en voorkomt lekkage.

Wat zijn de oorzaken?

 • In eerste instantie kan er een probleem ontstaan omdat niet de juiste kitsoort voor de toepassing is gekozen. In het algemeen kan gesteld worden dat als op de kitverpakking (koker) staat vermeld dat de kit geschikt is voor sanitaire toepassingen, die kit in principe
  geschikt is.

Andere oorzaken voor problemen kunnen zijn:

 • Het niet goed uitvoeren van de kitnaden. Als de kitvoeg niet afwaterend is gemaakt, kan er water in de voeg
  achterblijven (de kitvoeg moet daarom aflopen).
 • Het onvoldoende ventileren van de ruimte waarin de kitvoeg aanwezig is. Schimmels groeien vrijwel alleen in
  een vochtige en warme ruimte. Als de ruimte tijdens of
  direct na gebruik goed wordt geventileerd, wordt de kans op schimmelvorming sterk gereduceerd.
 • Het regelmatig schoonmaken van de kitvoeg met agressieve schoonmaakmiddelen, zoals chloor, bleekloog, natriumhypochloriet en dergelijke. Dit versnelt de verwijdering en afbraak van de toplaag van de kit waardoor schimmelvorming veel eerder optreedt.
 • Het niet verwijderen van zeepresten na gebruik (bijvoorbeeld in een douchecabine). Zeepresten vormen dan een voedingsbodem voor schimmels.
 • Naast de kitkeuze bepalen dus ook de toepassing en het gebruik ervan
  of al dan niet een zo duurzaam mogelijk eindresultaat wordt bereikt.

Onderstaand een opsomming van punten die als ‘checklist’ kan worden gebruikt.

 • Kies een kit die geschikt is voor sanitaire toepassingen.
 • Volg de voorschriften van de fabrikant, zorg daarbij voor een voldoende diepe voeg en spuit de voeg volledig vol.
 • Zorg dat de kitvoeg afloopt, zodat de kitvoeg waterafvoerend is.
 • Ventileer de ruimte waarin de kitvoeg is aangebracht goed, zodat vocht en warmte worden afgevoerd.
 • Spoel eventuele zeepresten op de kitvoeg na gebruik weg met schoon kraanwater en maak de voeg daarna zo snel mogelijk voorzichtig droog. Hierdoor wordt de levensduur van de kit aanzienlijk verlengd.
 • Zorg dat de combinatie kit/schoonmaakmiddel met elkaar verdraagzaam is. Raadpleeg hiervoor de documentatie van de leveranciers. In het algemeen kan gesteld worden dat het schoonmaken met chloorbleekloog, natriumhypochloriet of andere agressieve schoonmaakmiddelen tot een minimum beperkt moet worden. Het beste kan worden schoongemaakt met gewoon kraanwater.Wat te doen bij een kitvoeg met schimmelvorming?

Als op een kitvoeg schimmelvorming aanwezig is, kan men het volgende doen:

 • Probeer met een schimmelverwijderaar de schimmel te verwijderen. Bij o.a. doe-het-zelf-zaken en drogisterijen zijn schoonmaakmiddelen verkrijgbaar die hiervoor geschikt zijn. Het resultaat kan soms uitstekend zijn maar de ervaring heeft geleerd dat het toch vaak tegenvalt. De kitvoeg ziet er dan na het schoonmaken nog (enigszins) grauw uit. De schimmelvorming komt in het algemeen steeds sneller weer terug, met name als de punten uit de bovenstaande ‘checklist’ niet zijn gerespecteerd.
 • Verwijder de oude kitvoeg en kit de voeg opnieuw dicht. Verwijder de oude kit zo goed mogelijk door deze met een Stanleymes of scheermesje uit de voeg te snijden. Kit in geen geval over de oude kit heen! Ten eerste omdat de schimmel dan weer snel terug kan komen en ten tweede omdat de nieuwe kit niet goed hecht op de oude kit. Hierdoor zal de nieuw aangebrachte kit snel loslaten. Denk bij het opnieuw kitten aan de punten uit de bovenstaande ‘checklist’.

VAN497 PConclusie

Voorkomen is beter dan genezen. Om schimmelvorming te voorkomen moet men de juiste kit toepassen voor kitnaden, dat wil zeggen kit waarvan de kitproducent aangeeft dat ze geschikt is voor sanitaire toepassing.
Toch kan enkel daarmee schimmelvorming niet worden uitgesloten. Schimmelvorming kan als gevolg van de heersende omgevingscondities (vocht en temperatuur) plaatsvinden. Door de kit op de juiste wijze aan te brengen (afwaterend) en op de juiste wijze te onderhouden (schoon en droog), wordt het schimmelrisico tot een minimum beperkt. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Dan blijft de kitvoeg het langst mooi en schoon. De tijd dat het kitoppervlak schimmelvrij blijft, is door de kitproducenten niet aan te geven, omdat dit mede door factoren buiten hun invloedssfeer wordt bepaald.
(Bron : Vereniging Lijmen en Kitten)

Het juist aanbrengen van kitnaden is vakwerk en daarom adviseren wij het uitvoeren van kitwerken over te laten aan gespecialiseerde ondernemingen.