Voor een grotere woningbouwvereniging in het westen van het land hebben wij onlangs bij aanvang van kouder weer een luchtkwaliteit meting uitgevoerd.

Bewoners van de woningen uiten klachten met betrekking tot een muffe lucht, schimmelvorming en condens. Middels diverse metingen als onder andere Relatieve Luchtvochtigheid, CO2, CO en fijnstof zijn de waarden door ons geanalyseerd aan de hand van, tabellen, gewenste GGD richtlijnen en speciale software.
De uitkomst wees uit dat er in vele woning sprake was van een te hoge Rv in combinatie met een te hoge waarde CO2. De te hoge waarden wijzen op te geringe ventilatie. Van nadelige waarden fijstof is tijdens het onderzoek niet gebleken.

Enige maanden geleden is de beglazing vervangen en zijn aanvullende isolatie maatregelen genomen. Er is extra ventilatie aangebracht in de vorm van luchtroosters.
Om te bezien of er sprake is van voldoende luchtstroming door de voorzieningen is er vastgesteld dat er gezien de m3 inhoud van de ruimte er sprake is geweest van te minimale luchtverversing.

Door Klimarent is in overleg met een door de woningbouw uitgekozen adviesbureau in ventilatie een advies uitgebracht voor het wijzigen van de ventilatie voorzieningen. Na de uitvoering hiervan is een controle uitgevoerd waarbij er sprake is van een verbeterd resultaat in de luchtkwaliteit en worden de problemen met betrekking tot vocht en nadelig binnenklimaat niet meer waargenomen.
Wilt u meer informatie met betrekking tot luchtkwaliteit metingen en de mogelijkheden neemt u dan contact met ons op.