Lekdetectie naar lek locaties waterleidingen voorkomt onnodige kosten en extra schade.

Bij een particuliere opdrachtgever met schade hebben wij met diverse lekdetectie technieken de exacte lekkage locatie opgespoord in een woningscheidende beton wand.

Na het bemerken van een natte vloer op de eerste verdieping en lekkage uit deze verdiepingsvloer heeft een ingeschakelde installateur vastgesteld dat er vermoedelijk sprake was van een lekkage waterleiding maar ook een afvoer was niet uitgesloten. Op diens verzoek en van de verzekeringsmaatschappij heeft de opdrachtgever Klimarent Lekdetectie in geschakeld om inzicht te verkrijgen in de lekkage en de locatie op te sporen.
Tijdens het onderzoek is vastgesteld middels afvoer technische technieken dat er geen sprake was van een afvoerzijdige lekkage. Bij druktesten op de waterleiding blijkt er sprake van een zeer gering drukverlies in het warm waterleiding gedeelte van de woning.

ir-1Na analyse van de warm waterleiding middels infrarood techniek is het leidingverloop inzichtelijk geworden en blijkt er in de woning scheidende betonwand sprake van een thermische afwijking in de leiding.
Ter controle is een traceergasdetectie uitgevoerd waarbij uittredend traceergas is gemeten op de locatie waar reeds een thermische afwijking was waargenomen.
Na akkoord van de verzekeringsmaatschappij is de wand geopend door de installateur en is de lekkage in de warm waterleiding verholpen. Door goed overleg tussen betrokken partijen vallen de herstelkosten mee en is er voor de opdrachtgever slecht sprake geweest van gering overlast en verder gevolgschade voorkomen.