Een grote lekkage met waterschade als gevolg is de nachtmerrie van elke huiseigenaar. Niet alleen kunnen de kosten van de reparatie op zich flink in de papieren lopen, door de waterschade moet je wellicht ook andere zaken vervangen zoals behang, vloerbedekking, elektronische apparatuur en houten elementen in je huis wanneer deze sporen van houtrot als gevolg van de lekkage vertonen. In welke gevallen is lekkage gedekt onder je opstalverzekering en welke kosten worden vergoed?

Welke soorten schade worden gedekt?

Waterschade bij lekkage ontstaan vaak door een breuk of verstopping in een leiding, het springen van een leiding door de vorst of een plotseling optredend defect. Vaak is het ook het gevolg van hevige regenval. Schade als gevolg van een lekkage wordt gedekt onder de opstalverzekering en de inboedelverzekering. De verzekering keert echter uitsluitend uit wanneer het ontstaan van de lekkage niet je eigen schuld is en niet redelijkerwijs kan worden aangenomen dat nalatigheid hieraan ten grondslag ligt. Dit kan bijvoorbeeld worden betoogd wanneer je de waterleiding niet aftapt voor je op vakantie gaat of wanneer er achterstallig onderhoud aan je waterleidingen is. Ook schade die ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden worden vaak niet gedekt, maar zijn mogelijk wel te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van het bouw- of klusbedrijf.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Hieronder vallen ook leidingen, centrale verwarming en sanitair. Bij koophuizen waarop een hypotheek rust is een opstalverzekering verplicht. Bij appartementen is het zo dat de Vereniging van Eigenaren een verzekering afsluit voor het gehele complex en hoef je dit niet individueel te doen.

Typen lekkagespecifieke schade die, mits buiten je eigen schuld om, ontstaan zijn en gedekt worden onder opstalverzekering zijn de volgende:

Schade als gevolg van lekkage van dak, dakgoot of bovengrondse afvoerpijp in je huis. Reparatiekosten voor dak of dakgoot worden niet vergoed.
Schade als gevolg van lekkage van de centrale verwarming (cv), waterleidingen en aanverwante installaties.
Vriesschade aan de centrale verwarming of waterleidingbuizen.
Schade ontstaan door lekkage bij de buren in het geval van een niet-vrijstaande woning. Dit is niet onder alle opstalverzekering gedekt maar is vaak in ieder geval wel te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende buren.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die zoals dit in verzekeringsjargon heet ‘niet aard- en nagelvast’ zitten. In het algemeen vallen hieronder brandschade, bliksemschade, ontploffing, inbraak, gewelddadige beroving, stormschade, schroeischade smeltschade en dus waterschade waaronder lekkage.

Typen lekkagespecifieke schade die, mits buiten je eigen schuld om, ontstaan zijn en gedekt worden onder inboedelverzekeringzijn de volgende:

Schade als gevolg van lekkage van dak, dakgoot of bovengrondse afvoerpijp in je huis.
Schade als gevolg van lekkage van de centrale verwarming (cv), waterleidingen en aanverwante installaties.
Schade als gevolg van bevriezing aan de centrale verwarming of waterleidingbuizen.
Schade ontstaan vanwege het opsporen van de lekkage zoals noodzakelijk te verrichten breekwerk aan muren, vloeren en
andere onderdelen van de woning.

Let op: dekkingen kunnen per verzekering enorm verschillen. Bovengenoemde zaken zijn over het algemeen van toepassing op de meeste polissen. Jouw polis kan echter soberder of juist uitgebreider zijn. Inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen kennen twee dekkingsvarianten: de extra uitgebreid dekking en de allriskdekking. De laatstgenoemde is het meest uitgebreid en dekt schade als gevolg van ‘elk plotseling van buiten komend onheil’.

Bekijk voor het afsluiten van een verzekeringspolis daarom altijd eerst alle details met betrekking tot de dekking zodat je niet voor verrassingen komt te staan wanneer je het een keer nodig mocht hebben.

Waterschade door hevige regenval

Wanneer je waterschade hebt als gevolg van hevige regenval dan is het niet vanzelfsprekend dat je verzekering de kosten dekt. Het is daarvoor belangrijk om te weten waar het water vandaan is gekomen. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zei daarover naar aanleiding van de hevige regenval van 28 juli 2014: ‘Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt, keren veel opstal- en inboedelverzekeringen uit. Is het vanaf de straat naar binnen gestroomd, dan zijn polisvoorwaarden vaak strenger. Daarvoor zijn allriskverzekeringen wel toereikend.’ Uiteraard geldt daarbij wel dat jou zelf geen blaam moet treffen. Wanneer je bijvoorbeeld zelf een raam open hebt laten staan valt dit meestal alsnog niet onder de dekking.

Hoe claim je schade als gevolg van lekkage?

Zoals met alle soorten schade waarvoor je bij je verzekering een claim indient moet deze goed gedocumenteerd en via de juist formulieren ingediend worden. Een schadeformulier kun je doorgaans downloaden via de website van je verzekeraar of telefonisch aanvragen. Wanneer de schade eenvoudig in te schatten is dan dien je deze met bonnetjes of rekeningafschriften te onderbouwen. Het is altijd verstandig om ook foto’s of filmpjes te maken van de schade. Maak dit allemaal zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade in orde.

Het kan zijn dat de schade erg groot is of dat moeilijk is vast te stellen wat de omvang is. In dat geval stuurt de verzekeraar vaak een eigen schade-expert om de schade op te nemen.
Voor het snel opsporen en inzage in de lekkage adviseren wij een lekdetectie onderzoek uit te laten voeren. Ook uw verzekeringsmaatschappij zal dit in de meeste gevallen eisen.
Lees meer over lekdetectie op deze website