KMZ Droogtechniek voor snel herstel

Is er sprake van waterschade door lekkage of andere omstandigheid dan is het zaak snel te handelen. Langdurige te hoge vochtlasten in constructies of isolatie materialen zorgen voor gevolgschade, verlies aan leef comfort en hogere energienota’s. KMZ Droogtechniek is uw flexibele partner voor het gecontroleerd terug drogen van waterschade.

drogen waterschade

Overstroming

Bij overstroming door hevige regen of andere oorzaken als breuk van een aquarium is er plots sprake van veel wateroverlast en daarmee waterschade. Door snel gecontroleerd machinaal te drogen wordt gevolgschade aan afwerkingen van de woning en inboedel voorkomen. Veelal wordt de droogtechniek service van KMZ vergoedt door uw verzekering. Neem vrijblijvend contact op bij plotselinge waterschade voor een acute en passende oplossing.

Lekkage

Is er sprake van lekkage dan is het natuurlijk zaak de oorzaak direct op te sporen. Middels geavanceerde lekdetectie technieken en ervaren meettechnici wordt de oorzaak van lekkage achterhaald. Voorbeelden zijn lekkage van een waterleiding of afvoer. Na uitvoering van lekdetectie kan de oorzaak van lekkage worden hersteld.

Lekkage schade

Afhankelijk van de mate van lekkage zal de schade natuurlijk drogen of dient de schade gecontroleerd en machinaal te worden gedroogd. Het machinaal drogen gebeurt met specifieke apparatuur zoals condens drogers, absorptie drogers of andere speciaal ontwikkelde apparatuur. Veel belangrijker vinden wij het gecontroleerd drogen. Ook het ongecontroleerd geforceerd drogen kan weer leiden tot schade aan inboedel of constructie.

Isolatie drogen

Bij geringe vochtschade is het natuurlijk laten drogen van het schadebeeld de beste oplossing. Is er sprake van veel schade en/of geïsoleerde constructies waar de lekkage zich heeft voorgedaan dan kan het zijn dat natuurlijk drogen geen optie is of zelfs onmogelijk. Zo hebben isolatie vloeren vaak folie lagen of een tegelafwerking waardoor drogen op natuurlijke wijze een langdurig proces is met kans op gevolg schade. Tevens leidt een nat isolatiepakket tot een verlies van isolatiewaarde. Er zijn zelfs isolatiematerialen die bij een langdurige vochtlast haar gehele eigenschap verliest.

Isolatiedroging wordt ook toegepast op (warme) daken. Een natte isolatie in de dakconstructie leidt tot een hogere energie rekening en langdurige overlast en schade van plafonds en wanden.

Voor meer informatie over droogtechniek en specifieke mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze droog specialisten.